NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2022 – 2023Žlutý květ - tábory, výpravy, vedoucí

  Titulní strana  |  Výpravy  |  Tábory  |  Akce

 dětské tábory
  ODDÍLOVÁ ČINNOST 
 GLOBÁLNÍ VÝCHOVA
kLUB STOLNÍCH HER 
 VÍKENdOVÉ AKCE

...........................................................................................................................................................................................

DĚTSKÉ TÁBORY

Od roku 1996 pořádáme letní, zimní a další tábory, kterých máme za sebou již přes 185 (r. 2021). Naší prioritou je důvěra mezi námi a rodiči, individuální přístup k dětem, krásná táborová místa v přírodě včetně programu. Z toho důvodu děláme tábory malé, umožňující efektivní práci s cca 20 až 40 dětmi. Jsme první tábory s nezávislým ověřením referencí.

ODDÍLOVÁ ČINNOST
Činnosti dětských oddílů během školního roku je bohatá – hry, poznávání přírody (hlavní činnost), tábornictví, vesmír, globální aktivity, výtvarné práce a spousty dalších činností.

Chceme dětem přiblížit svět a naučit je možnosti přemýšlet tak, aby s filosofií rovnoprávného vztahu ke svému okolí vydrželi celý život a pro příští generace.
Pořádáme jednodenní nebo víkendové výpravy. Jezdíme na kulturní akce (divadla, zoo, muzea, skanzeny aj.) a víkendové výpravy do přírody. Oddílovou činnost provozujeme od roku 1993.

GLOBÁLNÍ VÝCHOVA

Provádíme globální a ekologickou výchovu na základních školách a akcích. Aktivity zahrnují témata, kterými jsou například životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj, zdraví, budoucnost, technologie, vnímání kultur, práva a povinnosti, rozvoj, občanství, ale i další.

KLUB STOLNÍCH HER

V roce 2008 jsme začali pro dospělé i děti pořádat setkání, kde si každý může zahrát stolní (deskové) hry. Jedná se o hry jak pro dospělé, tak pro děti, od her zábavných po hry strategické. Mezi stolní hry se počítají například Šachy, Scrabble, Carcassonne, Osadníci z Katanu a mnoho dalších.
 
ŽLUTÝ KVĚT

Vše začalo na základní škole Rudná u Prahy,  v roce 1993, původně jako přírodovědný kroužek. Název Žlutý květ pochází z příběhů o Vontech z pera spisovatele Jaroslava Foglara - Jestřába a symbolizuje mír a přátelství.

Jsme spolek (dříve nazýváno občanské sdružení), nezisková organizace.  V roce 2002 jsme se připojili k Českému svazu ochránců přírody (ČSOP), v roce 2012 jsme přestoupili k Mladým ochráncům přírody (MOP)
.
 
NABÍZÍME  
(z výhod členství v MOP):
  • Akce (tábory) jsou pro členy levnější.
  • Úrazové celoroční pojištění (+ odpovědnostní pojištění vedoucích).
  • Aktivnější zájemci mohou využívat dalších výhod členství, mezi které patří například poradenská a servisní činnost, účast na kvalifikačních a odborných akcích pro vedoucí (námi proplácených) i členy, dle svých možností se mohou podílet na činnosti.
Kompletní nabídka členství ke stažení.
 
V dobrovolném sdružení jistě nejde o hledání výhod, ale spíše      o dobrý pocit, že člověk náleží ke spolku stejně smýšlejících lidí, kterým jde o naši přírodu a o vztah k ní, děti, kulturní hodnoty  - tedy o dobrou věc. A děti spíše ocení zajímavé výpravy do přírody, tábory, dobré kamarády, smysluplnou činnost, bezva hry, ... více než "nějaké výhody". Máte dobrý pocit, že podporujete organizaci, za kterou je vidět kus konkrétní práce.


KONTAKTY
  Přijímáme zájemce o práci s dětmi (vedoucí na tábory, do oddílu, na víkendové akce).
 
Hledáme dospělé zájemce o turistiku
a cyklistiku.
  T:  777 671 483 
  E:  zluty-kvet@seznam.cz
  E:  web email
  Signal – messenger (zprávy, hovory přes internet)+420777671483
  * Signal je služba zasílání zpráv a uskutečňování hovorů (messenger), souborů, zvukových poznámek, obrázků...
    přes mobil a internet.
Komunikace je šifrovaná a nesbírá data.

Poštovní adresa (od září bude nová)
MOP Žlutý květ
poštovní přihrádka 24
675 31 Jemnice
Spolupracujeme
MOP: www.emop.cz
Pomoc dětem trpících nočním
pomočováním: www.nocvsuchu.cz             

Hlavní donátoři:   Mladí ochránci přírody, z.s.      MŠMT     Město Rudná

Za podporu děkujeme


Všem rodičům za odměny a materiály pro děti na tábory i do oddílu, za drobné příspěvky
   a morální podporu.

-  Sdružení Mladých ochránců přírody (MOP), jenž podporuje dětské aktivity z prostředků MŠMT.
Městu Rudná za finanční příspěvky na činnost.
-  Zverimexu Robimaus v Rudné za podporu v mnoha praktických podobách.

2016
-  Panu M. Mertovi za finanční dar.

2015
-  Paní Ivaně Vlčkové za stolní hry.
-  Ince a Viktorovi Michálkovým.
-  Paní P. Týmrové za odměny pro děti na tábor.
-  Paní R. Týmové za odměny pro děti do oddílu.
-  Panu  A. Demeterovi.
-  Panu M. Mertovi.

Do r. 2010
-  (Ex)hračkářství Brendík za věcné dary pro děti.
-  Firmě ppm czech za finační dar v roce 2008.
-  Firmě
Javlin za finační dar (Panu Jiřímu Vicherkovi †).
-  Paní V. Baumgartnerové za potřebné odměny pro děti.
-  Velký dík patří firmě BMTech Cz Manufacturing za darování dataprojektoru, který je maximálně využit.
   Jedná se o závod v Kladně se zázemím v Belgii.
BNTechÚřední údaje
Úřední název: Mladí ochránci přírody, Žlutý květ
IČO: 22710931
č.ú: 2300348278/2010
Jsme spolek, nezisková organizace.