Večerní škola pro muže

Uporoznění:
Vzhledem k vysokému stupni náročnosti a spletitosti hodin je maximální počet účastníků v jedné skupině 8

Lekce 1   -  Jak najít v lednici máslo. Promítání diapozitivů, odborná přednáška
Lekce 2   -  Role toaletního papíru: Rostou na držácích? Beseda u kulatého stolu.
Lekce 3   -  Je možné močit a používat přitom techniku zvednutého prkénka bez toho,
                  aby utrpěly okolní zdi a podlaha? Skupinové cvičení.
Lekce 4   -  Základní rozdíly mezi košem na prádlo a podlahou. Obrázky s nároznými popisky.
Lekce 5   -  Nádobí a příbory po večeři: Mohou levitovat a doletět až do dřezu? Příklady na videu.
Lekce 6   -  Ztráta identity: Získání TV ovladače drahou polovičkou. Linka pomoci a skupinové terapie.
Lekce 7   -  Výuka hledání věcí, začátek hledání na správném místě místo pobíhání a řevu. Otevřené fórum.
Lekce 8   -  Koutek zdraví: Nošení květin není zdravotně závadné! Video a audio nahrávky.
Lekce 9   -  Pravý muž se zeptá na cestu. NŽS (náročné životní situace).
Lekce 10 -  Je geneticky nemožné tiše sedět, když drahá polovička parkuje? Simulace na trenažéru.
Lekce 11 -  Lekce života: Základní rozdíly mezi matkou a manželkou. Diskuse, psychodrama.
Lekce 12 -  Jak být ideálním společníkem na nákupech. Relaxační cvičení, techniky dýchání a meditace, management stresu.
Lekce 13 -  Jak zabránit mozkové atrofii: Pamatujeme si narozeniny, výročí... a zavoláme, pokud přijdeme později.

Po kurzu budou těm, kteří přežijí, předány diplomy.