ODPOČÍTÁVÁNÍ STARTU RAKETOPLÁNU                                            (ke stažení v pdf)
 

T - 43 h a odpočítávání
-    Kontroluje se světelný záložní systém.
-    Probíhá revize software letu a systému.
-    Nahrává se záložní letový systémový software do hlavních počítačů raketoplánu..
-    Odsouvají se paluby na startovací rampě.
-    Aktivují se a testují navigační systémy.
-    Dokončuje se příprava distribučního palivového systému.
-    Dokončuje se předběžná prohlídka kokpitu.

T - 27 h a vyčkávání
-    Toto je první vyčkávání a obvykle trvá čtyři hodiny.
-    Odpalovací rampu opouští veškerý nepodstatný personál.

T - 27 h a odpočítávání
-    Začíná příprava k čepování paliva do nádrží raketoplánu.

T - 19 h a vyčkávání
-    Toto vyčkávání trvá čtyři hodiny.

T - 19 h a odpočítávání
-    Začíná poslední příprava tří hlavních motorů raketoplánu pro natankování paliva a let.
-    Naplňuje se vodní nádrž startovací rampy pro potlačení zvuku.

T - 11 h a vyčkávání
-    Tohle neodmyslitelné vyčkávání se různí v délce, ale obvykle trvá 12 až 13 hodin.
-    Nakládá se vybavení posádky.
-    Přesunutí rotační servisní struktury do „parkovací“ pozice.
-    Aktivování inerčních meřících jednotek raketoplánu a komunikačních systémů.

T - 11 h a odpočítávání
-    Aktivují se palivové články raketoplánu.
-    Vyklizení výbuchu nebezpečných prostor od všeho nepodstatného personálu.
-    Zapíná se čištění raketoplánu plynným dusíkem.

T - 6 h a vyčkávání

-    Toto vyčkávání trvá dvě hodiny.
-    Technici ověřují neporušenost vnější palivové nádrže před načerpáním.
-    Veškerý personál opouští startovací plochu.
-    Začíná plnění vnější palivové nádrže pohonnými látkami. Okolo 500.000 galonů tekutého                    kyslíku a vodíku. (1 galon = 3,785 litru (USA)).

T - 6 h a odpočítávání
-    Dokončuje se doplňování vnější nádrže spolu s doplněním tekutého vodíku a kyslíku.

T - 3 h a vyčkávání
-    Toto vyčkávání trvá dvě hodiny.
-    Začíná inerční měření jednotek a předletové kalibrace.
-    Finální inspekce týmu pokračuje v detailní analýze raketoplánu .

T - 3 h a odpočítávání
-    Posádka odjíždí na uváděcí plochu a vchází do raketoplánu přes Bílou místnost.                                  Dokončují se přípravy v uváděcí Bílé místnosti.
-    Kontroluje se nastavení vypínačů v kokpitu.
-    Astronauti dělají zkoušku hlasu země-vzduch s Řídícím centrem (Kennedyho vesmírné                      středisko).
-    Zavírá se vchod k posádce a kontroluje těsnost.
-    Kompletně se uzavírá Bílá místnosti.

T - 20 min a vyčkávání
-    Toto vyčkávání trvá 10 minut.
-    Provádí se poslední instruktáž týmu.
-    Zkompletování inerčního měření jednotek předletový seřízení.

T - 20 min a odpočítávání
-    Počítače na palubě přecházejí na uváděcí nastavení.
-    Pohonné jednotky začínají termální úpravu.
-    Zavírají se ventily kabiny raketoplánu.
-    Záložní systém přechází do uváděcího nastavení.

T - 9 min a vyčkávání
-    Toto je poslední vyčkávání a různí se v délce.
-    Ředitel, tým managmentu mise a ředitel testů se radí se svými týmy, zdali jsou vhodné                      podmínky pro start. Rozhoduje se o startu nebo jeho zrušení.

T - 9 min a odpočítávání
-    Přístupové rameno na rampě se stahuje od raketoplánu (T 7 min a 30 sec).
-    Startují úžlabní silové jednotky (T 5 min, 0 sec).
-    Začátek profilového testu následován hlavním motorem (T3min a 55 sec).
-    Stahuje se rameno plynného kyslíku („Beanie cap“).

T - 2 min a 55 sec
-    Členové posádky si zavírají a zamykají průhledy na přilbě skafandru.

T - 2 min a 0 sec
-    Raketoplán kompletně přechází na vlastní pohon.

T - 50 sec
-    Zemský uvaděč zapíná automatickou sekvenci startu.

T - 16 sec
-    Aktivuje se hlavního motor raketoplánu.

T - 10 sec
-    Hlavní motor raketoplánu startuje (T 6,6 sec).

T 0 sec
-    Pohonné jednotky na tuhá paliva se zapalují, raketoplán se zvedá.

Vysvětlení odpočítávání

Příklad 1:

43h do startu začíná odpočítávání .To ovšem neznamená, že raketoplán odstartuje o 43 hodin později! Toto odpočítávání slouží k uskutečnění předstartovních operací a mnohokrát se zastavuje. Nejdéle se hodiny zastaví dokonce až na půl dne! (například T -27 h a vyčkávání). Převzato z www.ian.cz

Příklad 2:

Odpočítávání “trvá“ T -43 hodin, ale to, co se děje v době vyčkávání 
(např. 4 hodiny), se do odpočítávání nezapočítává. Proto další činnosti v odpočítávání začínají ve stejné době jako vyčkávání.  

Příklad 3:

Končíme v T-27 a vyčkáváme (tzn. čas běží, obvykle musíme vyčkávat 
4 h, které se nezapočítávají do našeho odpočítávání. Během vyčkávání se např. dělá …)

Pak začínáme znovu počítat na T -27

T-27 odpočítávání

  Pracuje se

T-19 skončili jsme během vyčkávání (trvá obvykle 4 hodiny) a pracujeme. Až budeme hotovi, začneme znovu odpočítávat.

T-19 odpočítávání …

   Pracuje se