Přihlášení, přijatá přihláška a platby
Astronomicko-kosmonautický tábor 24.8. – 1.9. 2018

  

Aktualizace k 18.7.
"x" znamená přijato. Řazeno abecedně.

  Za koho Přihláška Záloha Platba  Pozn.
  Buřič J. x
--
x

  Čech M.
x
--
x
 BUS
  Čiháková E. x
--
x
 BUS, 2 místa do Prahy
  Halbych J.
x
--
x
 BUS
  Holečková K.  x
x
x

  Horská K. x
--
x

  Jelínek A. x
x
x

  Krajíčková T. x
x
x
 BUS
  Matouš V.  x
x


  Ostatnický J.
x
--
x
 BUS
  Ostrovský V.  x
--
x
 
  Prchalová Z.  x
--
x
 BUS
  Rojčík T.
x
--
x

  Řehoř Z.
x
--
x

  Svobodová K.
x
x
x
 BUS
  Tyvodarová J. x
--
x

  Vrbský J.
x
x
x

  Zahajský M.
x
--
x
 BUS
  Zahajský V.  x
--
x
 BUS
  Za koho Přihláška Záloha Platba  Pozn.